Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ό Σωκράτης, είχε κατηγορήσει τήν ζωγραφική λέγοντας πώς ό καλλιτέχνης είναι δύο φορές ψεύτης μέ τήν τέχνη του. Εφ’ όσον, κατά πρώτο λόγο , αυτό πού απεικονίζει είναι τό ψεύτικο είδωλο τής πραγματικότητας πού ζούμε, καί κατά δεύτερον, ή ίδια ή πραγματικότητα είναι από μόνη της ψεύτικη γιατί είναι αντίγραφο τής αληθινής πού οί αισθήσεις μας δέν μπορούν νά συλλάβουν.
Βέβαια θά μπορούσαμε κατά αυτόν τόν τρόπο νά φαντασθούμε πώς πιθανών νά είναι αλήθεια ή κβαντική υπόθεση τών πολλαπλών κόσμων. Πιθανών , ή θεωρεία τών Χορδών πού συνθέτουν κόσμους στόν χώρο, καί πού βασίζετε σέ μικροσκοπικές παλλόμενες χορδές πού κάθε ταλάντωσή τους αντιστοιχεί σέ ένα υποατομικό σωματίδιο. Μέσα από αυτή τήν θεωρεία εξάγετε τό συμπέρασμα πώς , κβαντικά σύμπαντα συνυπάρχουν ταυτόχρονα στόν ίδιο χρόνο , μέ τήν διαφορά πώς στό καθένα ξεχωριστά ένα γεγονός εξελίσσετε μέ διαφορετικό τρόπο. Σέ αυτούς τούς κβαντικούς κόσμους έχουμε πρόσβαση , μεταπήδηση σέ άλλη πραγματικότητα εφ’ όσον μάς παρέχετε τό δικαίωμα νά είμαστε οί παρατηρητές τής οποιασδήποτε πραγματικότητας τής οποίας καί δίνουμε τήν δυνατότητα νά υπάρξει. Τό θέμα επιστρέφει στήν συνείδηση, γιατί γία τόν νού, υπάρχει κάτι όταν ό ίδιος έχει συνείδηση τής ύπαρξής του. Γιά ότι δέν γνωρίζω , είναι γιά μένα νεκρό ή ποτέ δέν υπήρξε. Επιστρέφοντας στόν Σωκράτη λοιπόν, θά μπορούσαμε νά τού απαντήσουμε, πώς ότι γιά μένα είναι ό αληθινός κόσμο μου , είναι καί ή πραγματικότητα. Άν ή αίσθηση πού λαμβάνω είναι πώς ό κόσμος είναι αγαθός, τότε ζώ ευτυχισμένα. Άρα μεταδίδω τήν ευτυχία γύρο μου καί αυτό λαμβάνω καί από τους άλλους. Άν εισβάλλουν στό μυαλό μου οί αρνητικές εντυπώσεις τού κακού κόσμου πού μέ βομβαρδίζει ή τηλεόραση καί οί ειδήσεις, τότε ανά πάσα στιγμή ζώ μέσα στήν κόλαση πού μού έχει επιβληθεί , συμμετέχω κολαζόμενος έτσι πού μέ τήν σειρά μου μεταφέρω τήν πληροφορία νά κάνουν καί οί άλλοι τό ίδιο , καί κατ’ επέκταση δημιουργώ τόν κόσμο τόν οποίο όμως μού έχουν επιβάλει οί άλλοι νά του δίνω τό δικαίωμα ύπαρξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Σ΄ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Σ΄ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

ΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ

ΟΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΑ

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ

ΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ